Brf Hornsgatan/Hornsbruksgatan

Nordstaden har efter ett långt samarbete med Brf Hornsgatan/Hornsbruksgatan hjälpt och stöttat styrelsen i deras arbete med att ta fram underlag för att renovera fasaden. Nu är uppdraget upphandlat och Nordstaden bistår föreningen med byggledning under projektets gång. Entreprenaden påbörjas våren 2016 och beräknad omsättning är ca 3 miljoner.