Brf Lindgården

Nordstaden har fått i uppdrag att upprätta Brf Lindgårdens underhållsplan. Brf Lindgården består av både radhus och flerfamiljshus, byggt 1979 och är K-märkt av Stockholms Stad. En underhållsplan används för att planera underhållet i en fastighet på lång sikt. Då styrelsen i en bostadsrättsförening kan helt eller delvis förändras vid årsstämman och viktig information om fastighetens status kan försvinna med den föregående styrelsen. Med en underhållsplan som arbetsverktyg kan viktiga beslut om planerade renoveringar genomföras trots att styrelsens medlemmar har bytts ut.

Vill du veta mer om hur det fungerar med en underhållsplan? Eller varför man ska anlita just Nordstaden för att upprätta en sådan? Kontakta oss på 08-32 40 60 eller info@nordstaden.se så återkommer vi.