Brf Nyboda 1

Nordstaden har fått uppdraget att leda totalentreprenaden åt Brf Nyboda 1 i deras arbete med att renovera sin fastighet. Nordstaden har upprättat förfrågningsunderlag, upphandlat och genomfört en omfattande renovering där ombyggnation av takterrasser, byte av ca 400 fönster, takrenovering samt en ventilationsombyggnad ingick. Nordstaden har skött byggledning/projektledning och utförande av entreprenaden som blev slutbesiktigad och godkänd i januari 2017 och har då pågått under 2015 – 2016. Ordervärde ca 15 miljoner. Entreprenadform: totalentreprenad enligt ABT06.

Vill du veta mer om Nordstadens helhetsgrepp om entreprenader? Behöver ni teknisk rådgivning eller bara ett bollplank för att utreda underhållsbehovet för just er fastighet? Kontakta Nordstaden på 08-32 40 60 eller skicka ett mail på info@nordstaden.se så kontaktar vi er.

Nyboda