Brf Nyboda 1

Nordstaden har fått uppdraget att leda totalentreprenaden åt Brf Nyboda 1 i deras arbete med att renovera sin fastighet. Nordstaden har upprättat förfrågningsunderlag, upphandlat och genomfört en omfattande renovering där ombyggnation av takterrasser, byte av ca 400 fönster, takrenovering samt en ventilationsombyggnad ingick. Nordstaden har skött byggledning/projektledning och utförande av entreprenaden som blev slutbesiktigad och… Läs mer

Brf Boken

Nordstaden har haft ansvaret att utföra en fasad-, tak- och fönsterrenovering åt Brf Boken i Solna. Utöver utförandet har även projektledningen skötts i Nordstadens regi. Vi har stöttat föreningen genom att ta fram ett förfrågningsunderlag, upphandlat och utvärderat ett antal entreprenörer samt skött kontraktsskrivningen inom ramen för entreprenaden. Entreprenaden slutfördes och blev godkänd hösten 2016.… Läs mer

Brf Lindgården

Nordstaden har fått i uppdrag att upprätta Brf Lindgårdens underhållsplan. Brf Lindgården består av både radhus och flerfamiljshus, byggt 1979 och är K-märkt av Stockholms Stad. En underhållsplan används för att planera underhållet i en fastighet på lång sikt. Då styrelsen i en bostadsrättsförening kan helt eller delvis förändras vid årsstämman och viktig information om… Läs mer

Brf Roslagsskutan

Efter en omfattande upphandling har Brf Roslagsskutan 1 på Lidingö fattat beslut om att låta Nordstaden genomföra utbyte av fönster och balkonger. Samtliga balkonger bilas ner och nya, längre balkongplattor gjuts på plats, samtliga fönster byts ut. Brf Roslagsskutan har med hjälp av Nordstaden upphandlat entreprenaden, med ett grundligt förfrågningsunderlag, utvärdering av inkomna anbud och… Läs mer

Brf Hornsgatan/Hornsbruksgatan

Nordstaden har efter ett långt samarbete med Brf Hornsgatan/Hornsbruksgatan hjälpt och stöttat styrelsen i deras arbete med att ta fram underlag för att renovera fasaden. Nu är uppdraget upphandlat och Nordstaden bistår föreningen med byggledning under projektets gång. Entreprenaden påbörjas våren 2016 och beräknad omsättning är ca 3 miljoner.