Problem att registrera ett ärende på webben

Vi har tillsammans med vår leverantör EWSP/DeDU upptäckt att det finns ett problem att skapa ett ärende på Mac och Safari.

Det bottnar sig i att Safari har som standard satt en cookie regel att blockera pop-up när man anropar en annan sida ifrån vår kuntjänst/felanmälan.

WSP/DeDU arbetar på att lösa detta, tillsvidare finns det möjlighet att ändra cookie reglerna i Safari till ”tillåt alltid” alternativt använda Google Chrome eller Firefox.

Med vänliga hälsningar 

Nordstaden Stockholm AB