Vem skall betala för arbetet?

Titta på vår sammanställning kallad Gränsdragningslista Brh vs Brf, den beskriver i generella drag vad som gäller.