Har ni kallt i lägenheten på morgonen? Det är hösten som kommit!

Solna 2015-10-11

 

Viktig information till samtliga våra kunder!

 

Nu har hösten och delvis kylan kommit till oss alla. I och med detta så sjunker utomhustemperaturen och värme börjar gå ut på era radiatorer från er värmecentral. Vi står inför en tid där skillnaden mellan utomhustemperaturen dagtid och nattetid kan vara uppemot 15 grader, frost på morgonen och solsken på eftermiddagen.

Värmesystemet i ett flerfamiljshus är mycket stort och det är stora utrymmen som skall värmas upp från era radiatorer. Därför kan det ta lite extra tid innan komfortvärme uppnås i lägenheten, dessutom spelar många andra faktorer in på den upplevda komforttemperaturen hos Er såsom solinstrålning, hur många personer som vistas i lägenheten, värme från matlagning och elektriska apparater och även den egna blodcirkulationen.

Vid utomhustemperatur mellan 0-5 grader så är luftfuktigheten oftast hög, det är också vid den temperaturen då det upplevs som kallast inomhus.

Enligt socialstyrelsen så skall en bostadslägenhet hålla mellan 20-23 grader, temperaturen får ej understiga 18 grader under en längre period och föreningens målsättning är att hålla socialstyrelsens riktlinjer. Läs igenom vad som står i just era stadgar avseende innetemperaturen.

Innan ni ringer Nordstaden och felanmäler att värmen inte fungerar, vänta några timmar. Som beskrivet ovan så är värmesystemen ganska ”tröga” i sin konstruktion och det kan ta ganska lång tid innan radiatorn på väggen känns varm. En radiator består av tillvatten (varmt) och frånvatten (ljumt), 2 rör som går till radiatorn. Känn på dessa och om båda är kalla, det vill säga har samma temperatur så kan det bero på luft i värmesystemet.

Ta reda på vilka regler som gäller i Er förening om det är ok att ni luftar elementen själva, om inte så ring oss på Nordstaden så luftar vi de åt Er.