Nordstaden är starka i Solna!

Det visar vi genom att ytterligare komplettera vårt bestånd med Brf Överstelöjtnanten som sedan 1 juli låter Nordstaden sköta om den tekniska förvaltningen med veckobaserad tillsyn av våra fastighetsskötare.

Brf Överstelöjtnanten ligger på Johan Enbergs Väg i Solna där vi sedan tidigare förvaltar Brf Marskalken 1 och Marskalken 7. Avståndet från vårt kontor i Huvudsta gör att vi kan vara snabbt på plats med bil om olyckan är framme. Vi får dessutom tidsbesparing i restid när vi har flera fastigheter inom samma område, något vi ser som väldigt positivt!

Bor du på Johan Enbergs Väg och vill att vi ska sköta om ditt hus så skicka en förfrågan till info@nordstaden.se så ser vi till att återkomma med besked om hur vi kan hjälpa er! Bor du inte på Johan Enbergs Väg men vill ha en personligare förvaltning så är du självklart välkommen också!