Ombyggnation av förskola åt Stockholm Stad

Nordstaden har hjälpt Brf Ockupanten (fd kårhuset vid Kårhusockupationen) att renovera om slitna lokaler för förskoleverksamhet till nya funktionsriktiga utrymmen åt ett LSS-boende. Slutanvändare är Stockholms Stad som också är kravställare på flertalet funktioner i verksamheten.

Projektet har pågått under lite mer än ett år med planering, projektering, upphandling, utvärdering och nu befinner vi oss i slutet av byggfasen. När allt är klart kommer närmare 350 kvm ha totalrenoverats med bland annat 5 nya handikappanpassade badrum, nya ytskikt, ny belysning, nya kök och allt är anpassat enligt de högre kraven som BBR ställer på tillgänglighet.

Nordstaden har hjälp föreningen hela vägen och har även tagit ansvaret för byggentreprenaden, något som har gett styrelsen andrum och en trygghet i att projektet genomförs korrekt.

Nordstaden jobbar primärt med förvaltning och skötsel, men vi får allt fler förfrågningar om att låta entreprenader hanteras av oss på Nordstaden. Då vi har en stabil grund att stå på med hundratalet fasta kunder är vi inte lika konjunkturkänsliga som en vanlig byggfirma.

Står ni inför en omfattande renovering och vill ha en axel att luta er mot? Eller ett bollplank vid upphandlingen? Eller vill ni helst slippa allt ansvar och bara låta det bli ordentligt och rätt gjort? Kontakta oss på 08-32 40 60, thomas.larsson@nordstaden.se eller victor.setterberg@nordstaden.se så berättar vi mer.