Teknisk Förvaltning

Genom att låta Nordstaden Stockholm AB sköta den tekniska förvaltningen, försäkrar du dig om att din fastighet är i kostnadseffektiva händer. Vi ser till att hålla ordning på allt som krävs för att förhöja boendemiljön och värdet på fastigheten.

Vi sköter leverantörsavtal, försäkringsärenden, teknisk rådgivning och projektleder vid stambyten och renoveringar. Vid större uppdrag tar vi in offerter, sköter utvärderingen, skapar och sammanställer förfrågningsunderlag samt ger styrelse/ägare rekommendationer. Detta underlättar för styrelse/ägare att sätta sig in i projektets etapper, budget och omfattning.

En annan viktig del i den tekniska förvaltningen är återkommande underhållsbesiktningar. Där dokumenterar och fotograferar vi fastigheten både in- och utvändigt för att se vad som behöver åtgärdas.

Underhållsbesiktningen baseras på underhållsplan. Resultatet av detta arbete fungerar som underlag till kommande årsbudget.

Vi erbjuder lättarbetade digitala underhållsplaner i Planima, ett smidigt planeringsverktyg där du som kund får tillgång till din underhållsplan i webbläsaren. Tack vare enkla vyer och smarta funktioner får ni bra överblick på fastigheternas status och kommande behov, samt hur det hänger ihop med er ekonomiska planering.

Energistatistik med rapporter och åtgärdsprogram ingår också i den tekniska förvaltningen, det innebär att våra tekniska förvaltare regelbundet kontrollerar att fastigheten har rätt värden när det gäller el, värme och vatten.

Vår tekniska förvaltartjänst riktar sig till Brf:er och privata fastighetsägare som är i behov av en sammanhållande kontaktperson med helhetsansvar för förvaltningsarbetet och som kan fungera som bollplank i det löpande underhållsarbetet.

Förvaltartjänsten har blivit väldigt uppskattad av våra kunder och leder ofta till ett närmare samarbete och bättre kommunikation.

Tjänster vi kan erbjuda Er

  • Underhållsplan
  • Upphandling
  • Projektledning
  • Fastighetsjuridik
  • Försäkringsärenden
  • Budgetarbete
  • Teknisk rådgivning
  • m.m.

Tjänstebeskrivning teknisk förvaltning