Upphandlingar

Vi har mycket stor erfarenhet av att hjälpa till med upphandlingar, stora som små.

Detta kan vara ett mycket tidskrävande arbete och ibland svårt att förstå vilka frågor och villkor som måste regleras. Detta är vår vardag och tack vare många år av erfarenhet från egna och andras upphandlingar kan vi objektivt ta in offerter, vikta dessa och rekommendera val av leverantör.