Mäklarsidan

För att beställa mäklarbild krävs ett underskrivet förmedlingsuppdrag som bifogas i beställningsformuläret. Fullmakten i förmedlingsuppdrag skall omfatta att fullmaktsgivaren godkänner utlämning av personuppgifter. Mobilnummer till mäklaren & handläggare måste anges i handlingarna.

  Beställa mäklarbild

  Beställa årsredovisvning

  Beställa ekonomisk plan

  Beställa föreningens stadgar

  Pris exkl moms

  Bifoga förmedlingsuppdrag (pdf)