Välkommen till oss på Nordstaden AB

Om oss » Bli kund hos oss

Vi hoppas ni finner Nordstaden AB intressant och överväger att låta oss ta hand om förvaltningen av er förening. Skicka oss ett mejl till anbud@nordstaden.se och ange vilken eller vilka tjänster ni är intresserade av. Samt information om föreningens namn, adress, kontaktperson inklusive e-post adress och telefonnummer. För ekonomisk förvaltning se nedan information som hjälper oss ta fram ett pris.

Vi lovar att återkoppla inom 2 arbetsdagar.

Offertförfrågan

Offertförfrågan
Vi respekterar din integritet, fäster särskild uppmärksamhet vid skyddet av personuppgifter och följer en god praxis för databehandling. Här kan du läsa vår dataskyddsbeskrivning.

Fastighetsskötsel

Fastighetsskötsel, för att kunna inkomma med ett korrekt och rättvist anbud/offert så genomför vi alltid ett besök där vi tillsammans går igenom föreningens teknik och byggnader samt vad som skall respektive inte skall utföras och med vilken perioditet. Det ger oss en tydlig bild av tidsåtgång för översyn (rondering) som i sin tur ligger till grund för prissättningen.

Läs mer

Ekonomisk förvaltning

Ekonomisk förvaltning , vår prissättning bygger på antalet lägenheter, lokaler, parkeringsplatser, aviseringstillfällen (om annat än 4 ggr/år), räkenskapsår/kalenderår.

Läs mer

Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning, även här är det bra om vi kan träffas och gå igenom föreningen och dess byggnader. Detta för att få en uppfattning om tidsåtgång vad det gäller den årliga besiktningen, i övrigt styr prissättningen antalet driftsmöten ni som styrelse önskar.

Läs mer