Vår vision och värderingar

Om oss » Vision & Värderingar

Vår vision & Värderingar

Nordstaden Stockholm AB skall uppfattas av kunder och personal som en etablerad och trygg samarbetspartner med mycket god kunskap inom sitt segment.

Segmentet består av heltäckande teknisk och ekonomisk förvaltning av fastigheter. Tjänster skall genomföras genom snabba återkopplingar, proaktivt arbete, nytänkande och trevligt bemötande.

Bolaget skall hjälpa sina kunder med kostnadsbesparingar av fastighetsdrift. Bolaget skall vara attraktivt för nya medarbetare genom att fungera och uppfattas som en intressant och utvecklande arbetsplats som skall ligga i framkant avseende teknik och synen på medarbetare.

Våra värderingar

Stor professionalism

Vårt sätt att arbeta såväl i kundprojekt som i interna uppgifter skall kännetecknas av yrkesskicklighet och seriositet. Medarbetare skall vara väl skickade för de uppgifter de åläggs att utföra och stödjas av kompetent ledning och för ändamålet anpassad metodik.

Långa kundrelationer

Långsiktiga kundrelationer skall eftersträvas för att såväl säkerställa största möjliga kundnytta i projekten som för att effektivisera vårt eget säljarbete. Vi skall växa med våra kunder.

Utvecklande arbete

Genom intressanta kunduppdrag och genom att arbeta med aktuell teknik skall en utmanande och stimulerande miljö erbjudas medarbetarna. Allt efter det att individens erfarenhet ökar kommer han/hon att ges större och mer komplexa uppgifter. Alla skall ges möjlighet att utvecklas.

Lönsamhet

Nordstaden Stockholm AB skall uppvisa god lönsamhet.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Offertförfrågan Kontakta oss