Genom att låta Nordstaden Stockholm AB sköta den tekniska förvaltningen, försäkrar du dig om att din fastighet är i säkra händer med kostnadseffektivitet i fokus. Vi ser till att hålla ordning på allt som krävs för att förhöja boendemiljön och värdet på fastigheten för de boende.

Vi sköter leverantörsavtal, försäkringsärenden, teknisk rådgivning och projektleder vid stambyten och renoveringar. Vid större uppdrag tar vi in offerter, sköter utvärderingen, skapar och sammanställer förfrågningsunderlag samt ger styrelse och ägare rekommendationer. Det underlättar för styrelse/ägare att sätta sig in i projektets etapper, budget och omfattning!

Vad är teknisk förvaltning
– vad innefattar det?

En viktig del i den tekniska förvaltningen är återkommande underhållsbesiktningar. Vi dokumenterar och fotograferar fastigheten både in- och utvändigt för att se vad som behöver åtgärdas.

Underhållsbesiktningen baseras på underhållsplanen och resultatet av arbetet fungerar som underlag till kommande årsbudget.

Vi erbjuder lättarbetade digitala underhållsplaner i Planima, ett smidigt planeringsverktyg där du som kund får tillgång till din underhållsplan i webbläsaren. Tack vare enkla vyer och smarta funktioner får ni bra överblick på fastigheternas status och kommande behov, samt hur det hänger ihop med er ekonomiska planering.

Energistatistik med rapporter och åtgärdsprogram ingår också i den tekniska förvaltningen, det innebär att våra tekniska förvaltare regelbundet kontrollerar att fastigheten har rätt värden när det gäller el, värme och vatten.

Våra tjänster inom teknisk förvaltning

Tjänstebeskrivning teknisk förvaltning

Vår tekniska förvaltartjänst riktar sig till Brf:er och privata fastighetsägare som är i behov av en sammanhållande kontaktperson med helhetsansvar för förvaltningsarbetet och som kan fungera som bollplank i det löpande underhållsarbetet. Förvaltartjänsten har blivit väldigt uppskattad av våra kunder och leder ofta till ett närmare samarbete och bättre kommunikation.

Här hittar du tjänstebeskrivningen i sin helhet

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Offertförfrågan Kontakta oss