Entreprenader/projekt

Vi erbjuder tjänster som täcker hela fastighetens behov, från installation av undercentral och omfattande takrenoveringar till arkitekthjälp vid ombyggnationer.

Vi samarbetar med erfarna underentreprenörer inom respektive nisch (ventilation, bygg, renhållning, säkerhet) som vi slutit samarbetsavtal med. Tjänster inom städ och trädgård köper vi alltid in.

Om din styrelse till exempel planerar en fasadrenovering, stambyte etc. tar vi ansvaret att upprätta förfrågningsunderlag, ta in offerter i vilka vi detaljgranskar pris, kvalité, arbetssätt samt villkor. När detta är genomfört gör vi en sammanställning och lämnar en rekommendation till styrelsen.  Vid behov söker vi  även bygglov.

Vid mindre uppdrag kallar vi in rutinerade och prisvärda hantverkare som finns inom vårt nätverk. Givetvis har vi tecknat en underentreprenadförsäkring om något mot all förmodan skulle gå fel.

Kontakta oss för mer information om uppdrag vi genomfört genom åren.

Entreprenad beskrivningar

08-32 40 60 Thomas Larsson

Thomas Larsson