Fastighetsskötsel handlar inte bara om att skapa en trygg boendemiljö – det bygger lika mycket på att hålla igång en ömsesidig kommunikation mellan förvaltare och kund. På så sätt skapar vi tillsammans ständiga förbättringar av underhållet.

Våra rutinerade fastighetstekniker utför det mesta: allt från tillsyn, reparationer och åtgärdsprogram till el- och värmeavläsningar. Med Nordstaden får du förstklassig fastighetsskötsel där vi går igenom er fastighet grundligt minst en gång i veckan för att se att allt fungerar som det ska.

Pålitlig fastighetsskötare i Stockholm med hög tillgänglighet

Våra tjänster genomförs med snabba återkopplingar, proaktivt arbete, nytänkande och trevligt bemötande. Vi tar alltid emot ditt ärende personligen – från tidig morgon till sen eftermiddag. Vi vet att våra kunder önskar hög tillgänglighet och därför har vi även möjlighet att ställa upp på dagar som vanligtvis inte är besöksdagar.

Vid akuta problem efter kontorstid kontaktas någon av våra samarbetspartner med 24-timmars jour så att du får den hjälp och service du behöver så fort som möjligt.

Personlig och engagerad fastighetsskötsel

När vi tar hand om fastighetsskötseln är vår service en viktig faktor. Med Nordstaden får ni en personlig kontakt och fastighetsskötare som lär känna ert hus på riktigt. Vår personal har kompetens som räcker långt. Om något arbete kräver särskilda behörigheter att utföra har vi ett väl genomarbetat register med leverantörer som hjälper oss.

Vad är fastighetsskötsel – vad ingår?

Fastighetsskötsel handlar om trivsel, säkerhet och fastighetens värde. En fastighet som inte underhålls riskerar att kräva stora reparationskostnader över tid.

Våra tjänster inom fastighetsskötsel

Tjänstebeskrivning av fastighetsskötsel

Här kan du läsa vår tjänstebeskrivning av fastighetsskötsel. Där hittar du mer information om vad fastighetsskötsel är och kan se alla tjänster som ingår.

Här hittar du tjänstebeskrivningen i sin helhet

Rondering för fastigheter i Stockholm

Fastigheter kräver löpande underhåll och reparationer. Våra fastighetsskötare ronderar er fastighet för att säkerställa funktionen i de tekniska installationerna samtidigt som en god trivsel uppehålls. Som fastighetsägare erhåller ni regelbundna rapporter där vi noterar eventuella fel och brister som upptäcks och som bör åtgärdas. Med Nordstaden får bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare tillgång till kvalificerade fastighetstekniker.

Vad är rondering för fastigheter?

Rondering för en fastighet innebär att man utför regelbundna inspektioner eller kontroller av fastigheten. Rondering görs vanligtvis efter en schemalagd tidsplan. För Nordstadens kunder sker rondering vanligtvis en gång i veckan.

Felavhjälpande underhåll

Med förebyggande underhåll kan man undvika de flesta akuta funktionsfel. När felavhjälpande underhåll ändå krävs är det viktigt att du får rätt service snabbt – och det får du av oss på Nordstaden.

Om felavhjälpande underhåll krävs när din vanliga kontaktperson eller fastighetsskötare inte finns tillgänglig, exempelvis utanför ordinarie arbetstid, kontaktar vi någon av våra samarbetspartners med 24-timmarsjour.

Vad är felavhjälpande underhåll?

Med felavhjälpande underhåll menas underhåll som måste göras göras vid ett plötsligt funktionsfel eller när någonting slutat att fungera. Felavhjälpande underhåll måste göras direkt och går inte att planera.

Underhållsplaner för fastigheter i Stockholm

En underhållsplan för exempelvis en bostadsförening innehåller en beskrivning av hur fastigheten är uppbyggd, framtida planerade underhåll, en ekonomisk plan och information om när tidigare renoveringar och underhållsarbeten har utförts.

På Nordstaden tar vi ett helhetsgrepp och arbetar med förebyggande och löpande kontroller. För oss är det viktigt att vi har stor kännedom om varje enskild fastighet. Med en underhållsplan blir det då enklare att planera för kommande underhåll av olika slag och på så sätt spara både tid och pengar.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Offertförfrågan Kontakta oss