Fastighetsskötsel

Fastighetsskötseln handlar inte bara om att skapa en trygg boendemiljö. Det bygger lika mycket på att hålla igång en ömsesidig kommunikation som skapar ständiga förbättringar av underhållet.

När det gäller fastighetsskötsel utför våra rutinerade fastighetstekniker det mesta; allt från tillsyn, reparationer och åtgärdsprogram till el- och värmeavläsningar. Minst en gång i veckan går vi igenom Er fastighet grundligt för att se att allt fungerar som det ska.

Vi tar personligen emot ditt ärende, från tidig morgon till sen eftermiddag. Det är vad vi kallar för hög tillgänglighet på riktigt. Vi har även möjligheten att ställa upp på icke besöksdag.

Vid riktigt akuta problem efter kontorstid kontaktas en samarbetspartner med 24-timmars jour. Anlitar du Nordstaden får du också ta del av våra yrkesskickliga underentreprenörer (snickare, elektriker, rörmokare, målare etc).

Rondering, felanmälan & jour

Fastigheter kräver löpande underhåll och reparationer. Vi på Nordstaden Stockholm AB erbjuder bostadsrättsföreningar och andra fastighetsägare tillgång till kvalificerade fastighetstekniker.

Våra fastighetstekniker ronderar Er fastighet med regelbundenhet för att säkerställa funktionen i de tekniska installationerna samt även upprätthålla en god trivsel.

Som fastighetsägare erhåller ni regelbundna rapporter där vi noterar eventuella fel och brister som har upptäckts vid rondering och som bör åtgärdas.

Tjänster vi kan erbjuda Er

  • Hantering av felanmälan & koppling till jour
  • Rondering
  • Felavhjälpande underhåll
  • Tillsyn av värmesystem, ventilation etc.
  • Avläsning och rapportering av mätvärden
  • Städning och renhållning
  • Skötsel av mark och trädgårdar
  • Snöröjning och takskottning
  • m.m.

Tjänstebeskrivning fastighetsskötsel