Nordstaden erbjuder tjänster inom ekonomisk förvaltning i Stockholm.

Vi har mångårig kunskap och lång erfarenhet av ekonomisk förvaltning av bostadsrättsföreningar, äkta som oäkta, samt fastighetsbolag. Med oss får ni en trygg och långsiktig partner!

Som kund hos oss får du alltid en personlig kontakt som stöttar just din förening.
Vi vet att alla kunder har olika förutsättningar och anpassar oss alltid efter kundens behov. Vårt mål är att skapa trygghet för både boende och styrelse genom en effektiv och noggrann förvaltning, så att ni kan få tid till annat.

Grunden i vår förvaltning är vår digitala portal där du kan hantera många ärenden själv och hittar all information samlad på ett ställe.
Tryggt, pålitligt och enkelt!

Vad är ekonomisk förvaltning för BRF
– vad ingår?

Ekonomisk förvaltning handlar om hantering, underhåll och utveckling av en fastighets eller en bostadsrättsförenings ekonomi. Genom en trygg och långsiktig förvaltning säkerställs att föreningens ekonomi är hållbar över lång tid. Genom en bra ekonomisk förvaltning kan bostadsrättsföreningar kan göra smartare och bättre investeringar och därigenom skapa ett tryggt boende i en trygg förening för bostadsrättsägarna.

Nordstaden arbetar med ansvarstagande och personlig service. Hos oss har du samma personliga kontakt hela tiden. Vi jobbar alltid för att ha en nära och god relation med våra kunder.

Våra tjänster inom ekonomisk förvaltning

Kameral förvaltning – tjänstebeskrivning

I vår kamerala förvaltning kan vi erbjuda följande tjänster:
Bokföring, löpande redovisning, leverantörsreskontran, kundreskontra, upprättande av skattedeklarationer för moms och arbetsgivaravgifter, periodiserade rapporter inklusive budgetuppföljning, upprättande av budgetförslag för kommande år, budgetmöten med styrelsen, flerårsbudget kopplat till fastighetens underhållsplan, upprättande av likviditetsbudget för kommande år, upprättande av årsredovisning enligt god redovisningssed, upprättande av årlig inkomstdeklaration, registrering och utbetalning av löner och arvoden samt skapa och skicka kontrolluppgifter KU10 till medlemmar och skatteverket.

Hyresadministration – tjänstebeskrivning

Inom hyresadministration kan vi erbjuda följande tjänster: Avisering av hyror och avgifter, bevakning av hyres- och avgiftsbetalningar och utskick av påminnelser, kravhantering på begäran av styrelsen (inkasso, banker och kronofogdemyndigheten), tillhandahållande av mäklarbilder, hantering av pantsättningar och överlåtelser, upprätthållande av medlems- och lägenhetsförteckningar, skapande av kontrolluppgifter KU55 och KU31 till medlemmar och skatteverket samt hantering av lokalavtal och köhantering avseende exempelvis garageplatser och parkering.

Kostnader och pris för ekonomisk förvaltning

Våra prissättningar görs efter den ekonomiska förvaltningens omfattning och beror på sådant som antalet lägenheter, parkeringsplatser och aviseringstillfällen. Nordstaden arbetar med fasta priser där de flesta tjänster ingår redan från början. Vid behov och önskemål kan särskilda tillval göras.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Offertförfrågan Kontakta oss